Verktygslådan AB
Management Consulting & Language Services

Jag har under mina år i yrkeslivet fått en rätt bra uppfattning om vad jag gillar, vad jag kan och vad jag faktiskt är rätt bra på. Jag trivs i gränslandet mellan "IT" och "affären", och med att knyta ihop dem båda. Jag tror stenhårt på att identifiera kärnan i ett problem - i ett projekt, en utvecklingsportfölj, en omorganisation, en ny produkt, o.s.v. - och på att fokusera insatserna på denna kärna. Jag trivs allra bäst, förstås, när jag får jobba hårt med kunniga, engagerade människor mot ett gemensamt mål.

Att fokusera på det väsentliga och göra det enkla, är inte nödvändigtvis lätt. Men jag har lärt mig en del genom
erfarenhet. Jag har lett flera olika typer av projekt, inte alltid spikrakt men alltid till en lyckad leverans i slutändan: strategiska partnerprojekt (t.ex. Eniro med Hemnet, Observer med Dagens Industri, Klarna med SL), produktutvecklingsprojekt, outsourcing, due diligence. Jag var produktchef på Observer när företagets kärnprodukt var under hård press av ett tekniskt paradigmskifte.

På Eniro förenklade jag utvecklingsprocessen och sättet vi planerade, prioriterade och följde upp utvecklingsportföljen. Jag var en "agil ambassadör" och hade en central roll i Eniros stora varumärkes- och strategiprojekt. På Klarna introducerade jag en lättviktig planeringsstruktur, med ökad insyn och tillförlitlighet i utvecklingen som följd. Som chef har jag haft medarbetare utspridda i tre länder. Jag har nyanställt och sagt upp medarbetare. Jag har haft förmånen att se och hjälpa medarbetare utvecklas. Jag har gjort misstag och lärt mig av dem. Och jag har delat mina ledningsgruppskollegors med- och motgångar när vi tagit kollektivt ansvar för vår affärsenhet.

Som person är jag analytisk och bra på att uttrycka mig i tal och skrift. Jag har förmågan att zooma mellan helhetsbilden och de relevanta detaljerna, och att se saker ur flera olika perspektiv. Jag är genuint engagerad. Det är i vart fall vad
andra säger om mig. Jag är i all ödmjukhet böjd att hålla med.

Så, vad vill jag hjälpa till med?


Rådgivning, inspiration och problemlösning

Jag kan hjälpa ert projekt att få en bra start - eller komma på rätt köl. Jag leder eller modererar projektkickoffer, workshops eller utvärderingsmöten. Jag coachar projektledare, projektbeställare eller styrgrupper. Jag hjälper dem att reda ut roller och ansvar och att komma överens om beslutsfattande och en lagom nivå av rapportering. Jag gör projektrevisioner och granskar dokumentation.

Jag kan bistå i rekryteringsprocesser och ge oberoende synpunkter på affärsplaner eller produktstrategier inom mitt erfarenhetsområde. Jag talar inför mindre eller större grupper om vad som verkligen har betydelse i ett agilt, projektorienterat arbetssätt.

Den här sortens uppdrag varierar typiskt från några timmar upp till en vecka.

 

Förenklade strukturerade processer

Jag har stött på organisationer som tycker att de inte har kontroll över sin utvecklingsprocess, att de saknar överblick och insyn i pågående intiativ och inte kan lita på några deadlines. I andra änden av spektrat finns organisationer vars formaliserade beslutsprocesser och minutiösa rapporteringsrutiner drar ner på utvecklingstakten och stjäl uppmärksamhet från det som är viktigt. Och det finns en uppsjö av proprietära styrmodeller och komplexa portföljhanteringssystem på marknaden. Men, för att vara helt ärlig, utvecklingsplanering och projektstyrning är inte hjärnkirurgi.

Jag implementerar enkla, agila processer för portföljhantering, projektstyrning, utveckling och leverans, baserade på er organisations behov och egenheter. Jag introducerar ingen ny programvara - vanliga verktyg av Office-typ, tillsammans med någon metod för gemensam fildelning, räcker långt. Jag grundar processerna på ett par fundamentala principer - inklusive den som säger att dessa processer inte har något värde i sig, utan endast som medel för att nå ett mål.

Att initiera en processförändring - och se initiala resultat - tar från ett par veckor till några månader, men det tar normalt sett längre än så innan ett nytt arbetssätt har satt sig i organisationen.

 

Operativ ledning och leverans

Jag leder projekt och program (en koordinerad samling initiativ med ett gemensamt överordnat mål). Idealt från dess början, men annars från någon annan tidpunkt när någon behöver ta över.

Jag fyller luckan när ni behöver en interimschef, inom IT, produktutveckling, leverans, PMO, etc.

Den här typen av uppdrag varar normalt från tre månader och uppåt.


Kontakta mig gärna för mer information!

Johan Ljung

 

 

Översättning
Konsulttjänster
Kontakt
HomeConsultingTranslationAboutPå svenska
© Verktygslådan AB 2014